Yukarı
Eşanjör Temizleme

Eşanjör Temizleme

Eşanjör, herhangi bir fiziksel temas olmaksızın aralarında sıcaklık farkı olan - sıvı veya gaz - iki akışkanın (birbirine karışmaksızın) birinden diğerine ısı transferini sağlayan devre elemanıdır.

Eşanjör ısı transferini en verimli şekilde iletmek için geniş bir yüzey alanına sahiptir. Eşanjörde en sık karşılaşılan sorun, devre akışkanlarının sıcaklık ve basınç altında zamana bağlı olarak Eşanjör üzerinde birikmesi ve kirlilik oluşturmasıdır. Bu durum eşanjörde verim kaybına sebep olur. Korozyon; Eşanjörün delinmesine, eşanjördeki akışkanların karışmasına, akışkanın plaka dışına sızmasına sebep olur.

Eşanjör ısıtma sistemlerinde bulunan, önemli ve pahalı sayılabilecek bir parçadır. Görevi sıcak su teminidir. Zamanla kireç ve tortu nedeni ile eşanjörde tıkanmalar meydana gelir, bunun sonucunda istenilen derecelerde sıcak su temini mümkün olmaz. Temizlenmeyen eşanjörler zamanla delinebilir.

Tüm Türkiye'de ücretsiz keşif yaptığımızı unutmayın ve talepte bulunmaktan çekinmeyin.

EŞANJÖR TEMİZLEME KİMYASALI

Eşanjörün temizlenmesi kadar, ne ile temizlendiği önemlidir. Ülkemizde Eşanjör temizliğinde çok yaygın olarak, kireç çözücü olarak bilinen porçöz ve sulandırılmış asitler kullanılmaktadır. Bu uygulamalar esnasında, uygulanan doz miktarı ve uygulama süresinde hata yapıldığı zaman Eşanjör delinmektedir. Daha önemlisi bu kimyasallar uygulama esnasında eşanjörü delmese dahi, özellikleri itibarı ile eşanjörde korozyon oluşturarak, Eşanjörün çalışma ömrünü kısaltmaktadır.

EŞANJÖRDE OLUŞAN KİRLİLİKLER:

  • Kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat ve silikatlar

  • Pas birikintileri, metal oksitleri, korozyon ürünleri

  • Çamur ve alümina tortuları

  • Bakteri ve diatomik organizma birikintileri

  • Petrol ve yağ birikintileri


KOMBİMAX Eşanjör temizleme kimyasalı; bütün bu olumsuzluklar göz önüne alınarak, uygulayanların rahat çalışmaları ve eşanjörde delinme ve korozyon risklerinin ortadan kalkması için özel olarak üretilmiştir.

EŞANJÖR TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR ?

Eşanjörler sıvıların ve aynı zamanda gazların ısıtılması ve soğutulması için kullanılan mekanik cihazlardır. Eşanjör diyince aklımıza ilk olarak kombilerimizin içindeki eşanjörler gelsede çok çeşitli ve devasa boyutlu endüstriyel eşanjörler bulunmaktadır ve hepsinin zamanla kireç, tortu ve kışır dan arındırılması gerekmektedir.

Eşanjör nasıl temizlenir dediğimizde biraz genel bir soru sormuş oluruz çünkü eşanjörlerinde çeşitleri bulunmaktadır bunlar:

Boru Tipi Eşanjör

Plakalı Isı Eşanjörü

Özel Uygulama Eşanjörleri Spiral Eşanjörler gibi

Bu eşanjör çeşitleride kendi içinde çeşitleri vardır ama temizlik olarak genel manasıyla aynı şekilde temizlenirler, bir temizleme makinası ve temizleme kimyasalı ile eşanjör içerisinde kimyasal devirdaim edilerek temizlik işlemi yapılmaktadır.

Kuvars Kimya olarak endüstriyel ve domestik tüm eşanjörlerin temizlik hizmetini, genel kabul görmüş dünya standartlarına uygun olarak yapmaktayız.

Eşanjör Temizleme Referansları

TÜM TÜRKİYENİN HER YERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Hizmet Talep Et