Yukarı
Soğutma Kulesi Temizliği

Soğutma Kulesi Temizliği

SOĞUTMA KULESİ CHİLLER TEMİZLİĞİ

Soğutma kuleleri, merkezi soğutma sistemlerine sahip iş merkezleri, hastane, oteller ve çeşitli amaç ve büyüklüklerdeki endüstriyel tesislerin soğutma suyu ihtiyaçları için kullanılan sistemlerdir. Çalışma prensipleri dolayısıyla soğutma kuleleri insan sağlığını tehdit eden birçok riski bir arada bulundururlar.

Korozyona neden olan, polarizasyon nedeniyle ihtiva ettiği yüksek miktardaki çözünmüş oksijen mekanik tesisatda, yüksek pH (8,8-10,5 Aralığında) ve Alkanite sistemde korozyon ve birikim oluşumunu hızlandırmaktadır. Soğutma kulelerindeki diğer bir risk ise suyun hava ile temas ettirilmesi nedeniyle sistemde partiküller, toz, mikroorganizmalar, polen, sinek ve benzeri organizmaların birikmesi ve çoğalmasıdır. Yukarıdaki nedenlerden ötürü soğutma kuleleri, Lejyonella bakterisi gibi insan sağlığını tehdit eden mikro-organizmaların ortaya çıkmasında birincil etkendir.
 

Tüm Türkiye'de ücretsiz keşif yaptığımızı unutmayın ve talepte bulunmaktan çekinmeyin.

LEJYONELLA BAKTERİSİNİN ÜREMESİ İÇİN POTANSİYEL ORTAMLAR;

  • Soğutma kuleleri,

  • Buharlaşmalı kondenserler,

  • Tedavi havuzları, süs havuz ve çeşmeleri, fıskiyeler,

  • Kullanma suyu ve spreyler,

  • Springler,

  • Bina dışında bulunan su depolarıdır.


Bu tür sistemlerde mikro-organizmaların ürememesi ve hastane, okul, otel gibi insanların yoğun olarak bulunduğu ortamlarda hastalık yapıcı etken ve ortamların giderilmesi için suyun daimi olarak uygun yöntemler ile şartlandırılması gerekmektedir.

SOĞUTMA KULESİ NE KADAR ZAMANDA TEMİZLENMELİDİR?

Kamu sağlığı için soğutma kulesinden kaynaklanan mikrobiyolojik risklerin değerlendirilmesinde soğutma kulesinin inşa edileceği alana göre bir puanlama sistemi oluşturulmuştur, bu puanlama sistemi 4 e ayrılmaktadır.

Kategori 1 (en yüksek risk seviyesi): Hastane, bakımevi veya bağışıklığı zayıf olabilecek kişilerin bakımı için kurulu herhangi bir diğer sağlık tesisinde veya bunlara (< 200 m) yakın civarda faaliyet gösteren bir soğutma kulesi,

Kategori 2: Huzurevi veya çok sayıda insana ev sahipliği yapan bir binada veya bunlara (> 200 m) yakın civarda faaliyet gösteren bir soğutma kulesi,

Kategori 3: Bir yerleşim bölgesine veya bir sanayi bölgesine komşu bir soğutma kulesi,

Kategori 4 (en düşük risk seviyesi): Yerleşim bölgelerinden izole edilmiş soğutma kuleleri (> 600 m uzaklıkta).

Bu puanlama esasına göre, aylık (en yüksek risk) veya üç aylık (Kategori 2), üç aylık veya yıllık (Kategori 3) ve yılda bir kez yaz ayı sonrasında (Kategori 4) Legionella takibi yapılması ve temizliklerin yapılması risk yönetim planına eklenmelidir.

Soğutma Kulesi Temizliği Referansları

TÜM TÜRKİYENİN HER YERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Hizmet Talep Et