Yukarı
REGNUM SKY TOWER ANKARA - SOĞUTMA KULESİ CHİLLER TEMİZLİĞİ

REGNUM SKY TOWER ANKARA - SOĞUTMA KULESİ CHİLLER TEMİZLİĞİ

REGNUM SKY TOWER ANKARA - SOĞUTMA KULESİ CHİLLER TEMİZLİĞİ

Ankara'nın yeni simgesi Regnum Sky Tower'ın talebi ile soğutma kulelerinin temizliği yapılmıştır. Endüstride cihaz ya da sistemlerin ısı uzaklaştırma ünitesi olarak görev yapan soğutma kuleleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından mikroorganizmaların, özellikle patojen Legionella cinsi bakterilerin üremesi için ideal bir ortam sağlarlar. Tamamlama suyundan ve/veya havadan sisteme giren mikroorganizmalar, su ve kısıtlı besin içeren soğutma kulesinin iç yüzeylerinde biyofilm oluştururlar. Biyofilm tabakası metal levhalarda ısı transfer oranında azalmaya, borularda tıkanıklığa, sistemde korozyona (mikrobiyolojik olarak indüklenen korozyon [MİK]) ve yapısal hasara yol açabilir.

Tüm Türkiye'de ücretsiz keşif yaptığımızı unutmayın ve talepte bulunmaktan çekinmeyin.

ANKARA SOĞUTMA KULESİ TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR ?

Soğutma kulelerinin temizliğinin aşamaları bulunmaktadır, genel olarak anlatmak gerekirse sogutma kulesi ve fanları aynı zamanda su bağlantıları kapatılır. Kimyasallar sisteme basılarak belirli bir süre boyunca sistemde sirküle edilir. Su tesisatıda aynı şekilde temizlenir ve en sonda durulama işlemi yapılır. Aşağıdaki resimler Regnum Sky Tower Ankara  Soğutma Kulesi Temizliğine ait resimlerdir oradan işimizi nasıl yaptığımıza dair fikir edinebilirsiniz.

ANKARA SOĞUTMA KULESİ CHİLLER TEMİZLİĞİ BİR DEFA YAPTIRMAK YETERLİMİDİR ?

Kule sahibi veya firma yetkilisi, yetkin bir kişi tarafından ayda en az bir defa kulenin kritik risk faktörleri açısından izlenmesini, su şartlandırma programının yürütülmesini ve yapılan tüm işlemlerin kaydının tutulmasını sağlamalıdır. Günümüz iş sağlığı ve güvenliği anlayışında, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de, iş sağlığı ve güvenliğinde tazmin edici ve reaktif değil, önleyici ve proaktif olma hedeflenmektedir. Bu nedenle de işyerlerinde risk değerlendirmesinin yapılması, çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması, uzman katkısının sağlanması, çalışanların işyerindeki tehlikeler konusunda bilgilendirilmesi, çalışanlara eğitim verilmesi, koruma ve önleme bilincinin yerleştirilmesi gerekmektedir. Sistemlerin yönetimi bir işteki potansiyel risklerin yönetimine de yardımcı olacaktır. Bunlardan en önemlileri:

• Kalite kontrol ve kalite güvencesi,

• İş sağlığı ve güvenliği,

• Çevre yönetimi,

• Risk yönetimidir.

Bu açıdan soğutma kulesi sistemlerinde mikrobiyolojik analizler ile etkin-doğru biyosit kullanımının paralel olarak yürütülmesi, patojen mikroorganizmalardan kaynaklanan salgınların önlenmesi ile kamu sağlığı açısından; sistemde maddi hasarların minimum düzeye indirgenmesi ile ekonomik açıdan önemlidir. Çevre bilincinin ve iş sağlığı-güvenliği kültürünün yaygınlaştırılmaya çalışıldığı ülkemizde de soğutma kulelerinin ileride çıkması muhtemel, kanun ve yönetmeliklere ve dünya çapında kabul gören standartlara uygun özelliklerde tasarlanması, kurulumu, işletilmesi ve koruyucu bakımının yapılmasında yarar vardır. Kısacası soğutma kulesi sürekli gözetim ve denetim altında tutularak zamanı geldikçe tekrar temizlenmesi gereken bir sistemdir.

REGNUM SKY TOWER ANKARA - SOĞUTMA KULESİ CHİLLER TEMİZLİĞİ Uygulama Görselleri

TÜM TÜRKİYENİN HER YERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Hizmet Talep Et